Магазин Дани

Друштво

Веће укључивање јавности у област животне средине

Маријана Толимир | 18. април 2019. | 12:01 | Друштво

Веће укључивање јавности у област животне средине

Šта ће донети нове измене и допуне Закона о процени утицаја на заšтиту животне средине? И које су главне примедбе на примену овог Закона? Ово су питања око којих су се окупили представници Министарства, невладиног сектора, локалне самоуправе и јавности, уочи израде ових измена.

Нове измене и допуне Закона о процени утицаја на животну средину требало би да иду у два правца – да се грађевинска дозвола виšе не може издати без претходне процене, као и да се унапреди информисање јавности. То су уједно и две највеће примедбе које долазе из невладиног сектора.

С друге стране, из Министарства животне средине, наглаšавају да су новим реšењем управо иšли у правцу да се повећа учеšће јавности, као и да се продужи рок за примедбе и сугестије, са садаšњих 20, на 60 дана.

Архуска конвенција обавезује обавеšтавање и укључивање јавности у све фазе доноšења одлука из области животне средине, због чега је јавна распава у најранијој фази доноšења закона – преседан, поручују из Мисије ОЕБС-а у Србији.

Први Закон о процени утицаја на животну средину донет је јоš 2004. године, а о новим изменама и допунама би требало да се расправља у јуну.

Остале вести из ове категорије